Tìm kiếm

Hướng dẫn cài đặt công cụ

Để cài đặt công cụ đặt hàng các bạn làm theo bước sau:
B1: truy cập website: https://NHAPHANGGOVIET.VN/
B2: Nhấn vào nút cài extension tương ứng với trình duyệt mình đang dùng ( Cốc Cốc hoặc Chrome)

B3: Thêm công cụ cài đặt vào trình duyệt.


B4: Để kiểm tra công cụ có thực sự hoạt động không các bạn truy cập vào website: taobao.com, chọn 1 sản phẩm bất kỳ.
Nếu thấy xuất hiện thanh công cụ phía dưới, giá tiền được tính theo tiền việt là công cụ đang hoạt động bình thường. 

B5: Bắt đầu mua hàng thôi... tadda!!!!